شرکت مهسا پرواز پارسيان با هدف ارائه خدمات نوين در صنعت گردشگري سيستم فروش آنلاين پروازهاي سيستمي و چارتري رااندازي نمود.
شماره مديريت : ثابت - 06132927441 / همراه : 09356957704
پشتيباني سايت : ثابت - 06132927441 / همره : 09365177704
حسابداري : ثابت - 061337225132 
ايميل : mahsa_parvaz1@yahoo.com
آدرس: کوي سعدي خيابان کارون غربي مجتمع گلستان واحد چهل کد پستي :